جمعه نهم فروردین ۱۳۸۷
جوک و لطیفه حیف نون 5 - جورابای حیف نون!
به حیف نون ميگن جورابات چرا يكيش قرمزه يكيش آبي؟ ميگه نمي دونم، يه جفت ديگه هم توخونه دارم، همين جوريه!
نوشته شده توسط amir در 20:11 | | Link